KAFA

Bab 4 : سيرة

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
KAFA
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang biografi (سيرة) empat khalifah (خلفاء الراشدين) Islam. Kita akan mulakan dengan biografi Abu Bakar Al-Siddiq, mempelajari tentang namanya dan kebaikannya. Kemudian, kita akan beralih kepada biografi Umar Al-Khattab, memahami namanya dan fadhilatnya.

Seterusnya, kita akan mempelajari biografi Uthman bin Affan, mempelajari tentang namanya dan kebaikannya. Terakhir, kita akan belajar tentang biografi Ali bin Abi Talib, memahami nama dan kebaikannya.