Sejarah

Bab 11 : Bahasa Kebangsaan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Dalam bab ini, anda akan mempelajari tentang kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa lain dalam Perlembagaan Persekutuan. Anda juga akan memahami peranan penting bahasa kebangsaan dalam memperkukuhkan identiti negara.

Selain itu, anda akan belajar tentang institusi-institusi yang terlibat dalam mempertahankan kedudukan bahasa kebangsaan, seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Anda juga akan menghuraikan cabaran yang dihadapi dalam penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

Dengan memahami bab ini, anda akan dapat menghargai kepentingan bahasa kebangsaan dalam memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat Malaysia.
Topik dalam bab ini
Latihan untuk bab ini