Sejarah

Bab 1 : Institusi Raja Payung Negara

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang Institusi Raja Payung Negara. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian raja dan kerajaan. Raja adalah pemimpin tertinggi dalam kerajaan yang memerintah negara.
Kerajaan pula merujuk kepada wilayah yang dikuasai oleh raja.
Kedua, kita akan memahami konsep waadat antara raja dengan rakyat.
Waadat bermaksud hubungan saling percaya dan saling menghormati antara raja dan rakyat.
Raja bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan rakyat dan rakyat pula perlu setia dan patuh kepada raja.
Dengan memahami bab ini, kita akan dapat menghargai peranan penting Institusi Raja dalam sejarah negara kita.