KAFA

Bab 7 : بهاس عرب

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
KAFA
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang kosa kata bahasa Arab yang berkaitan dengan pakaian, warna, dan masa. Kita akan berlatih mendengar dan menyebut perkataan mudah dengan betul. Kita juga akan berlatih bercakap menggunakan kosa kata ini dalam perbualan yang sopan dan betul. Selain itu, kita akan mempelajari kata kerja biasa dan berlatih mendengar serta menyebutnya dengan betul. Kita juga akan berlatih bercakap menggunakan kata kerja ini dalam perbualan yang betul dan sopan.