KAFA

Bab 3 : عبادة

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
KAFA
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang konsep ibadah (عبادة). Kita akan memahami kepentingan melaksanakan ibadah seperti solat, puasa, dan bersedekah. Kita juga akan belajar tentang kepentingan ritual tertentu seperti Haji dan kepentingan mengekalkan kesopanan.

Selain itu, kita akan meneroka konsep bersuci melalui amalan wuduk dan kaedah alternatif tayammum. Di penghujung bab ini, kita akan lebih memahami pelbagai aspek ibadah dalam Islam.