KAFA

Bab 7 : بهاس عرب

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
KAFA
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang huruf Arab dan bunyinya. Kami akan berlatih mendengar dan mengulang bunyi huruf Arab. Kami juga akan belajar cara menyebut huruf dengan betul.

Kami juga akan mempelajari beberapa perkataan perbendaharaan kata mudah untuk pengenalan dan salam. Kami akan berlatih mendengar dan menyebut perkataan ini dengan betul. Kami juga akan berlatih menggunakan perkataan ini dalam perbualan yang sopan dan betul.

Selain itu, kita akan mempelajari beberapa perkataan kosa kata mudah untuk ahli keluarga. Kami akan berlatih mendengar dan menyebut perkataan ini dengan betul. Kita juga akan berlatih menggunakan perkataan ini dalam perbualan.