Bahasa Melayu

Bab 4 : Aspek Seni Bahasa

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Bahasa Melayu
Bab 'Aspek Seni Bahasa' dalam mata pelajaran Bahasa Melayu akan memperkenalkan pelajar kepada pelbagai bentuk seni dalam bahasa.

Pelajar akan belajar tentang seni kata lagu, peribahasa, cerita, sajak, syair, dan seni tulisan Jawi.

Dalam seni kata lagu, pelajar akan belajar cara menyusun kata-kata dalam lagu untuk menyampaikan perasaan dan emosi. Mereka juga akan mempelajari peribahasa, ungkapan yang mengandungi hikmah dan pengajaran. Pelajar akan membaca dan menganalisis cerita untuk memahami struktur dan elemen cerita.

Mereka juga akan belajar menulis sajak dan syair, bentuk puisi yang menggunakan irama dan rima.

Selain itu, pelajar akan diperkenalkan kepada seni tulisan Jawi, di mana mereka akan belajar menulis dan membaca tulisan Jawi yang indah.

Dengan mempelajari aspek seni bahasa ini, pelajar akan dapat menghargai keindahan bahasa Melayu dan meningkatkan kemahiran komunikasi mereka.