Bahasa Melayu

Bab 2 : Kemahiran Membaca

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Bahasa Melayu
Bab 'Kemahiran Membaca' dalam mata pelajaran Bahasa Melayu akan membantu anda mempelajari beberapa perkara penting.

Pertama, anda akan belajar membuat pertimbangan dan keputusan semasa membaca teks. Ini bermaksud anda perlu fikirkan dengan teliti sebelum membuat keputusan berdasarkan apa yang anda baca.

Kemudian, anda akan belajar mengenai isi tersurat dan tersirat dalam teks. Isi tersurat merujuk kepada maklumat yang jelas dan terang dalam teks, manakala isi tersirat merujuk kepada maklumat yang tersirat atau tidak dinyatakan secara terang-terangan.

Anda akan belajar bagaimana memahami teks dengan lebih baik. Ini termasuklah mengenal pasti idea utama, butir-butir penting, dan hubungan antara idea-idea dalam teks.

Anda juga akan belajar membuat rumusan berdasarkan teks yang anda baca. Rumusan adalah ringkasan yang mengandungi idea-idea utama dalam teks. Dengan mempelajari bab ini, anda akan menjadi lebih mahir dalam membaca dan memahami teks dalam Bahasa Melayu.