Bahasa Melayu

Bab 5 : Aspek Tatabahasa

Live tuition recordings
Recording
TAJUK 10: KATA BERIMBUHAN AWALAN

Tutor: Teacher Zahida

Selasa 21 May 2024 09:00 pm
Recording
TAJUK 9: KATA KERJA PASIF

Tutor: Teacher Zahida

Selasa 14 May 2024 09:00 pm
Recording
Kata Kerja Pasif

Tutor: Cikgu Izham

Jumaat 17 May 2024 08:00 pm
Recording
TAJUK 8: PENJODOH BILANGAN

Tutor: Teacher Zahida

Selasa 07 May 2024 09:00 pm
Recording
Kata Arah

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 17 Nov 2023 08:00 pm
Recording
TAJUK 21: JENIS - JENIS AYAT

Tutor: Cikgu Bella

Jumaat 29 Jul 2022 08:00 pm
Video