Sejarah

Bab 3 : Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang Raja Berpelembagaan dan Demokrasi Berparlimen.

Kita akan memerihalkan latar belakang sistem pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen di Malaysia.

Kita juga akan menerangkan sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-raja.

Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami peranan Raja dalam sistem pemerintahan Malaysia dan bagaimana demokrasi berparlimen berfungsi.