Sejarah

Bab 2 : Perlembagaan Persekutuan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Bab 'Perlembagaan Persekutuan' dalam mata pelajaran Sejarah membincangkan latar belakang sejarah perlembagaan negara dan sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan.

Dalam bab ini, kita akan mempelajari mengenai perlembagaan persekutuan Malaysia yang merupakan undang-undang tertinggi negara.

Kita akan memahami mengapa perlembagaan ini penting dalam menentukan struktur dan fungsi kerajaan Malaysia.

Kita juga akan belajar tentang sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan, termasuk peranan pemimpin negara dan proses pembentukannya.

Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami betapa pentingnya perlembagaan persekutuan dalam memastikan kestabilan dan keadilan dalam negara kita.
Topik dalam bab ini