Sains

Bab 6 : Elektrokimia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab ini, kita akan mempelajari dua topik utama iaitu Sel Elektrolitik dan Sel Kimia. Pertama, kita akan memahami konsep elektrolisis dan bagaimana ia berlaku dalam sel elektrolitik. Kita juga akan menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis bagi sebatian ion dalam pelbagai keadaan. Ini akan membantu kita memahami bagaimana elektrikiti digunakan untuk memisahkan sebatian menjadi unsur-unsur asalnya.

Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang Sel Kimia. Kita akan belajar tentang perubahan tenaga dalam sel kimia ringkas dan bagaimana sel ini berfungsi untuk menghasilkan tenaga elektrik. Kita juga akan menjana idea tentang aplikasi konsep sel kimia dalam menghasilkan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber seperti bateri dan sel suria. Dengan memahami konsep ini, kita akan dapat mengaplikasikan pengetahuan kita dalam kehidupan seharian dan memahami teknologi yang menggunakan sel kimia.

Dalam bab ini, kita akan belajar tentang prinsip dan aplikasi Sel Elektrolitik dan Sel Kimia. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita akan dapat mengaplikasikan pengetahuan kita dalam kehidupan seharian dan memahami teknologi yang menggunakan sel elektrokimia.