Sains

Bab 4 : Kadar Tindak Balas

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Bab 'Kadar Tindak Balas' dalam mata pelajaran Sains mempelajari tentang pengenalan, faktor yang mempengaruhi, dan aplikasi kadar tindak balas.

Kita akan memahami konsep ini melalui contoh tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan harian. Kadar tindak balas pula boleh didefinisikan sebagai kecepatan perubahan dalam sesuatu tindak balas kimia.

Kita akan menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Selain itu, kita juga akan berkomunikasi mengenai aplikasi kadar tindak balas dalam kehidupan harian dan industri.

Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami dan mengaplikasikan konsep kadar tindak balas dalam kehidupan kita.