Perniagaan

Bab 6 : Persediaan memulakan perniagaan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Perniagaan
Dalam bab 'Persediaan memulakan perniagaan', kita akan belajar tentang beberapa perkara penting. Pertama, kita akan mengenal pasti akta-akta berkaitan penubuhan perniagaan. Kita perlu memahami peraturan dan kesan yang mempengaruhi persediaan memulakan perniagaan berdasarkan akta-akta ini.

Kemudian, kita akan belajar tentang dokumen perniagaan yang perlu disimpan dengan lengkap dalam sesebuah perniagaan. Kita akan melakukan simulasi penyediaan dan penyimpanan dokumen perniagaan yang dirancang. Ini penting untuk memastikan perniagaan kita berjalan dengan lancar dan mematuhi undang-undang.

Selain itu, kita juga akan mempelajari pemasaran dan jualan. Kita akan mengetahui definisi pemasaran dan jualan serta menghuraikan persediaan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti pemasaran dan jualan bagi produk dan perkhidmatan kita.

Dalam bab ini, kita akan mempelajari aspek-aspek penting dalam memulakan perniagaan. Kita akan memahami peraturan dan kesan akta-akta berkaitan penubuhan perniagaan, menyimpan dokumen perniagaan dengan betul, dan menggunakan persediaan untuk aktiviti pemasaran dan jualan. Semua ini akan membantu kita memahami bagaimana memulakan perniagaan dengan berjaya.