Perniagaan

Bab 5 : Persediaan menjadi usahawan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Perniagaan
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang persediaan menjadi usahawan. Kita akan belajar mengenai ciri-ciri keperibadian, kekuatan diri, dan kelebihan yang perlu dimiliki oleh seorang usahawan.

Selain itu, kita juga akan memahami faktor-faktor yang menyumbang kepada permulaan perniagaan. Dengan memahami bab ini, kita akan dapat mengenalpasti potensi diri sebagai seorang usahawan dan memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk memulakan perniagaan.