Pendidikan Moral

Bab 9 : Kerjasama Masyarakat Global

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan meneroka intipati kerjasama dalam masyarakat global. Mereka akan mendapat pandangan tentang contoh nyata kerjasama antarabangsa, memahami kepentingan bekerjasama pada skala global, dan mengenali cabaran yang boleh timbul dalam usaha tersebut. Tambahan pula, mereka akan menyelidiki kesan akibat mengabaikan sikap kerjasama dalam komuniti global, dan belajar untuk menyatakan perasaan mereka terhadap penyertaan dalam kerjasama global. Akhirnya, pelajar akan membangunkan kemahiran praktikal untuk mewujudkan minda koperatif dalam konteks dunia yang pelbagai dan saling berkaitan.
Nota Ringkas