Pendidikan Moral

Bab 5 : Integriti Pemacu Kecemerlangan Organisasi

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan belajar tentang integriti organisasi, yang merujuk kepada prinsip etika dan moral yang dipegang dalam sesebuah syarikat atau institusi. Mereka akan mengenal pasti cara untuk melaksanakan integriti dalam organisasi, memahami kepentingan mengamalkan integriti dalam semua aspek operasi organisasi, dan memahami kemungkinan akibat daripada tidak mematuhi amalan etika. Pelajar juga akan meneroka aspek emosi mengamalkan integriti dan cara ia memupuk kepercayaan, akauntabiliti dan ketelusan. Selain itu, mereka akan digalakkan untuk menggunakan prinsip integriti organisasi dalam kehidupan seharian mereka, menggalakkan tingkah laku beretika dan membuat keputusan yang bertanggungjawab.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas