Fizik

Bab 7 : Fizik Kuantum

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Fizik
Dalam bab Fizik Kuantum, kita akan mempelajari tentang latar belakang pencetusan idea teori kuantum. Kita akan memahami maksud kuantum tenaga dan bagaimana idea teori kuantum muncul.

Selain itu, kita juga akan belajar tentang kesan fotoelektrik. Kita akan menerangkan apa itu kesan fotoelektrik dan mengenal pasti empat ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan menggunakan teori gelombang.

Terakhir, kita akan mempelajari teori fotoelektrik Einstein. Kita akan menyatakan fungsi kerja minimum yang diperlukan oleh suatu logam bagi memancarkan elektron melalui persamaan Einstein. Kita juga akan menerangkan tentang frekuensi ambang, fo, dan fungsi kerja, W.

Dengan memahami bab ini, kita akan dapat memahami asas-asas fizik kuantum dan bagaimana ia berkaitan dengan kesan fotoelektrik dan teori Einstein.
Live tuition recordings
Recording
Chapter 7: Quantum Physics Part II

Tutor: Teacher Ain

Ahad 11 Dec 2022 07:00 pm
Eksperimen
Video
Spektrum Jasad Hitam
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris