Fizik

Bab 3 : Elektrik

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Fizik
Dalam bab 'Elektrik' ini, kita akan mempelajari beberapa konsep penting dalam fizik.

Pertama, kita akan memahami tentang arus dan beza keupayaan. Kita akan belajar tentang medan elektrik dan kekuatan medan elektrik, E. Kemudian, kita akan mempelajari tentang rintangan.

Kita akan membandingkan dan membezakan konduktor Ohm dan konduktor bukan Ohm. Kita juga akan belajar menyelesaikan masalah bagi sambungan litar kombinasi bersiri dan selari.

Selanjutnya, kita akan memahami tentang daya gerak elektrik dan rintangan dalam. Kita akan belajar tentang daya gerak elektrik, Ɛ, dan rintangan dalam, r. Terakhir, kita akan mempelajari tentang tenaga dan kuasa elektrik.

Kita akan merumuskan hubungan antara tenaga elektrik (E), voltan (V), arus (I) dan masa (t). Kita juga akan merumuskan hubungan antara kuasa (P), voltan (V) dan arus (I).

Dengan memahami konsep-konsep ini, kita akan dapat memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan elektrik dalam fizik.
Eksperimen
Video
Hukum Ohm
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Kit Pembinaan Litar
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Rintangan Dawai
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Asas Kapasitor
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Cas Dan Medan Elektrik
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Kit Pembinaan Litar - AC
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video