Prinsip Perakaunan

Bab 7 : Perakaunan kos

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Prinsip Perakaunan
Dalam bab 'Perakaunan kos' ini, kita akan mempelajari beberapa topik penting.

Pertama, kita akan belajar tentang jenis kos dan kerja dalam proses. Kita akan memahami konsep kos dan jenis-jenis kos yang terdapat dalam perniagaan.

Kedua, kita akan belajar tentang akaun pengeluaran. Kita akan mempelajari bagaimana menguruskan akaun pengeluaran dan menyenaraikan komponen kos pengeluaran.

Terakhir, kita akan mempelajari analisis titik pulang modal. Kita akan memahami konsep titik pulang modal dan bagaimana menganalisisnya. Dengan memahami bab ini, kita akan dapat menguruskan kos dengan lebih efektif dalam perniagaan kita.