Prinsip Perakaunan

Bab 1 : Analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Prinsip Perakaunan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan. Kita akan menerangkan tujuan analisis penyata kewangan, iaitu untuk memahami prestasi kewangan sebuah perniagaan.

Kita juga akan mempelajari jenis nisbah yang digunakan dalam analisis penyata kewangan, seperti nisbah kecairan, nisbah keuntungan bersih, dan nisbah pulangan modal.

Setelah itu, kita akan belajar merumuskan dapatan analisis dan memilih perniagaan berdasarkan prestasi kewangan mereka.

Dengan memahami bab ini, kita akan dapat membuat keputusan yang lebih bijak berdasarkan analisis penyata kewangan.