Matematik

Bab 7 : Sukatan Serakan Data Terkumpul

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang sukatan serakan untuk data terkumpul. Serakan merujuk kepada cara penyebaran data. Kita akan belajar cara membina histogram dan poligon kekerapan untuk set data terkumpul. Graf ini akan membantu kita menggambarkan data dan memahami serakan. Kita juga akan mempelajari cara membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data terkumpul menggunakan histogram dan poligon kekerapan. Ini akan membolehkan kita membuat kesimpulan tentang set data.
Latihan untuk bab ini