Geografi

Bab 2 : Geografi Fizikal: Cuaca, Iklim, Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang fenomena cuaca dan iklim. Kita akan mempelajari konsep cuaca dan iklim serta unsur-unsur yang terlibat dalam kedua-duanya. Selain itu, kita juga akan memahami bagaimana cuaca dan iklim mempengaruhi kehidupan kita.

Selanjutnya, kita akan menjelajahi zon iklim di seluruh dunia. Kita akan membandingkan ciri-ciri iklim di Khatulistiwa dengan ciri-ciri iklim di Sejuk Sederhana Pantai Barat. Dengan ini, kita akan dapat memahami perbezaan iklim di kawasan-kawasan yang berbeza.

Kemudian, kita akan mengenal pasti jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di seluruh dunia. Kita juga akan mempelajari jenis-jenis hidupan liar yang hidup di zon iklim panas dan zon iklim sejuk. Dengan ini, kita akan dapat menghargai kepelbagaian alam semesta.

Akhir sekali, kita akan mempelajari konsep pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kita akan menghuraikan kegiatan manusia yang menyebabkan kepupusan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami fenomena cuaca dan iklim, mengenal pasti tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar, serta menyedari pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.