Biologi

Bab 12 : Variasi

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Biologi
Dalam bab Variasi ini, kita akan mempelajari tentang pelbagai jenis dan faktor variasi. Kita akan memahami maksud variasi dan mengapa ia penting untuk kemandirian spesies. Kita juga akan meneroka variasi dalam manusia dan bagaimana ia berkaitan dengan pewarisan. Melalui eksperimen, kita akan mengkaji variasi berterusan dan tidak berterusan pada manusia. Selain itu, kita akan belajar tentang mutasi dan maknanya, seperti mutagen, mutasi dan mutan. Kami juga akan mengenal pasti pelbagai jenis mutagen, termasuk agen fizikal, kimia dan biologi.