Biologi

Bab 5 : Gerak Balas dalam Tumbuhan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Biologi
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang tindak balas dalam tumbuhan. Kita akan mulakan dengan memahami pelbagai jenis tindak balas tumbuhan, seperti tropisme dan nasti. Tropisme merujuk kepada pertumbuhan atau pergerakan tumbuhan sebagai tindak balas kepada rangsangan, manakala nasti merujuk kepada tindak balas tanpa arah.
Seterusnya, kita akan meneroka fitohormon, iaitu hormon tumbuhan yang mengawal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita akan belajar tentang pelbagai jenis fitohormon, termasuk auksin, giberelin, sitokinin, asid absisik, dan etilena. Kita juga akan membincangkan fungsi hormon ini dalam tumbuhan. Akhir sekali, kita akan mengkaji aplikasi fitohormon dalam pertanian. Kita akan memahami bagaimana hormon ini digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tumbuhan, meningkatkan hasil tanaman, dan mengawal kematangan buah. Kita juga akan menjalankan eksperimen untuk membandingkan kesan fitohormon terhadap pematangan buah. Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang cara tumbuhan bertindak balas terhadap persekitaran mereka dan peranan fitohormon dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.