Biologi

Bab 2 : Struktur dan Fungsi Daun

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Biologi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi daun. Kita akan mulakan dengan memahami struktur luar daun, termasuk lamina dan tangkai daun. Kemudian, kita akan meneroka struktur dalaman daun, yang merangkumi epidermis atas dan bawah, mesofil palisad, mesofil span, dan berkas vaskular. Seterusnya, kita akan mengkaji organ utama pertukaran gas dalam tumbuhan. Kita akan membincangkan mengapa pertukaran gas diperlukan untuk tumbuhan dan belajar tentang pembukaan dan penutupan stomata. Proses ini dipengaruhi oleh pengambilan ion kalium dan perubahan kepekatan sukrosa. Seterusnya, kita akan meneroka organ utama transpirasi dalam tumbuhan. Kita akan dapat memahami mengapa transpirasi penting untuk tumbuhan dan mengkaji faktor persekitaran yang mempengaruhi kadarnya, seperti keamatan cahaya, suhu, pergerakan udara dan kelembapan udara relatif. Akhir sekali, kita akan menyelidiki organ utama fotosintesis. Kita akan membincangkan kepentingan fotosintesis untuk tumbuhan dan bagaimana struktur dalaman daun disesuaikan untuk memudahkan proses ini.