Sains

Bab 6 : Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang sokongan, pergerakan, dan pertumbuhan dalam sains. Pertama, kita akan menghubungkaitkan saiz rangka luar dengan pertumbuhan haiwan. Kita akan mempelajari bagaimana saiz rangka luar haiwan berkait rapat dengan pertumbuhan mereka. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang rangka hidrostatik dan bagaimana ia berkait dengan pergerakan haiwan.

Kemudian, kita akan belajar tentang pergerakan dan pertumbuhan manusia. Kita akan menerangkan fungsi sendi dan otot dalam pergerakan manusia. Kita akan memahami bagaimana sendi dan otot bekerja bersama-sama untuk membolehkan kita bergerak dengan lancar. Selain itu, kita juga akan melihat masalah yang berkaitan dengan sendi dan otot dalam kehidupan harian kita.

Terakhir, kita akan mempelajari sokongan, pertumbuhan, dan kestabilan dalam tumbuhan. Kita akan menerangkan sistem sokongan tumbuhan daratan dan akuatik. Kita akan memahami bagaimana tumbuhan menggunakan berbagai struktur untuk sokongan mereka. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana menentukan usia tumbuhan berkayu dan mengenal pasti tahap pertumbuhan mereka.

Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami bagaimana sokongan, pergerakan, dan pertumbuhan berlaku dalam haiwan, manusia, dan tumbuhan. Kita juga akan dapat mengaitkan konsep-konsep ini dengan kehidupan harian kita.