Pendidikan Moral

Bab 12 : Kedaulatan Negara Tanggungjawab Bersama

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan meneroka konsep kedaulatan negara dan tanggungjawab bersama. Mereka akan belajar tentang ciri-ciri negara yang berdaulat, memahami kepentingan menjaga kedaulatan negara, dan meramalkan cabaran dalam mengekalkannya. Kurikulum ini juga akan merangkumi potensi akibat pengabaian tugas untuk melindungi kedaulatan negara. Pelajar akan melibatkan diri dalam meluahkan emosi mereka apabila menunaikan tanggungjawab menegakkan kedaulatan negara mereka, memupuk hubungan yang lebih mendalam dengan kemerdekaan negara mereka.
Nota Ringkas