Pendidikan Moral

Bab 6 : Keluarga Berintegriti Keluarga Disegani

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan belajar tentang konsep penting integriti keluarga. Mereka akan meneroka kepentingannya melalui contoh kehidupan sebenar, memahami cara integriti ditunjukkan dalam unit keluarga. Melalui perbincangan kaedah untuk memupuk integriti keluarga, pelajar akan menemui cara untuk mengukuhkan ikatan kekeluargaan mereka. Mereka juga akan meramalkan kemungkinan akibat daripada tindakan yang tidak mempunyai integriti terhadap struktur keluarga. Meluahkan emosi yang terikat dengan mengamalkan integriti keluarga akan diterokai. Akhirnya, pelajar akan memahami peranan penting integriti keluarga dalam memupuk kehidupan dan perhubungan yang harmoni.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas