Pendidikan Moral

Bab 4 : Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Secara Beretika

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan meneroka aspek etika penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Mereka akan menyelidiki prinsip yang membimbing penggunaan ICT yang beretika, menekankan tingkah laku yang bertanggungjawab dan kewarganegaraan digital. Kepentingan menggunakan teknologi secara beretika dibincangkan, menyerlahkan cara ia menyumbang kepada kepercayaan, privasi dan masyarakat digital yang harmoni. Melalui contoh, pelajar akan belajar bagaimana penggunaan ICT yang beretika ditunjukkan dalam situasi kehidupan sebenar. Mereka akan menjangkakan kemungkinan akibat daripada mengabaikan amalan etika, memupuk pemikiran kritis. Meluahkan emosi mereka mengenai penggunaan ICT yang beretika, pelajar akan memahami kesan peribadi dan masyarakat. Akhir sekali, mereka akan menemui cara praktikal untuk menyepadukan amalan ICT beretika ke dalam kehidupan seharian mereka.
Nota Ringkas