Pendidikan Moral

Bab 3 : Prinsip Keadilan dan Keprihatinan dalam Membuat Keputusan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan belajar tentang prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Mereka akan meneroka contoh prinsip ini, memahami kepentingannya dalam pelbagai situasi, dan membezakan keseimbangan antara keadilan dan empati. Pelajar juga akan mendalami keutamaan prinsip-prinsip ini semasa perbincangan dan menyatakan emosi mereka apabila membuat keputusan berpandukan keadilan dan belas kasihan. Selain itu, mereka akan menemui cara menerapkan prinsip ini dalam kehidupan seharian mereka, memastikan tindakan yang bertimbang rasa dan bertimbang rasa.
Nota Ringkas