Pendidikan Moral

Bab 2 : Peribadi Mulia Hiasan Diri

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Pelajar akan belajar tentang "Individu Berkeperibadian Mulia," merangkumi kualiti yang menunjukkan keperibadian yang tinggi. Mereka akan meneroka sifat yang mentakrifkan watak sedemikian, seperti kebaikan, kejujuran dan empati. Melalui contoh praktikal, pelajar akan memahami cara mengintegrasikan kualiti ini ke dalam kehidupan seharian. Mereka akan menyedari kepentingan memupuk sifat-sifat mulia dalam memupuk hubungan harmoni dan pertumbuhan peribadi. Topik ini juga akan mendalami perbezaan antara individu yang berakhlak mulia dan yang tidak. Pelajar akan meluahkan emosi mereka sambil menjelmakan ciri-ciri ini dan mempraktikkannya dalam senario kehidupan sebenar, termasuk memikul tanggungjawab dengan integriti berpandukan kepercayaan mereka.
Nota Ringkas