Pendidikan Moral

Bab 1 : Norma Masyarakat Pemangkin Kesejahteraan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan meneroka konsep norma masyarakat. Mereka akan mentakrifkan norma ini sebagai peraturan dan jangkaan tidak bertulis yang membimbing tingkah laku dalam komuniti. Contoh norma masyarakat akan dibincangkan, mempamerkan cara ia membentuk interaksi seharian. Kepentingan mematuhi norma ini akan diketengahkan, menekankan peranan mereka dalam mengekalkan ketenteraman dan perpaduan sosial. Pelajar juga akan meramalkan kemungkinan akibat mengabaikan norma masyarakat. Mereka akan menyampaikan perasaan mereka ke arah mematuhi norma ini dan belajar bagaimana untuk mengintegrasikannya ke dalam kehidupan seharian mereka.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas