Fizik

Bab 4 : Haba

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Fizik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang haba dan pelbagai aspeknya. Pertama, kita akan memahami keseimbangan terma, iaitu apabila dua objek berada pada suhu yang sama dan tiada haba mengalir di antara mereka. Kita akan meneroka contoh keseimbangan terma dalam kehidupan harian kita dan mempelajari cara menentu ukur termometer cecair dalam kaca menggunakan dua titik tetap.

Seterusnya, kita akan menyelidik muatan haba tentu, iaitu jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu bahan sebanyak satu darjah Celsius. Kita juga akan menentukan muatan haba tentu, iaitu muatan haba per unit jisim bahan.

Seterusnya, kita akan meneroka haba pendam tentu, iaitu jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk menukar keadaan bahan tanpa mengubah suhunya. Kita akan mentakrifkan haba pendam tentu, haba pendam tentu perlakuran (untuk peralihan pepejal kepada cecair), dan haba pendam tentu penyejatan (untuk peralihan cecair kepada gas).

Akhir sekali, kita akan mengkaji Hukum Gas, yang menerangkan hubungan antara tekanan, suhu, dan isipadu gas berdasarkan Teori Kinetik Gas. Kita akan menjalankan eksperimen untuk menentukan hubungan antara tekanan dan isipadu jisim gas tetap pada suhu malar.

Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang kukuh tentang haba dan pelbagai konsepnya, termasuk keseimbangan terma, muatan haba tentu, haba pendam tentu dan Hukum Gas.
Video