Fizik

Bab 2 : Daya dan Gerakan I

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Fizik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang daya dan gerakan. Kita akan mulakan dengan memahami gerakan linear, yang merangkumi pegun, halaju seragam dan halaju tidak seragam. Kita juga akan belajar bagaimana untuk menentukan jarak dan sesaran, kelajuan dan halaju, dan pecutan dan nyahpecutan.

Seterusnya, kita akan mengkaji graf gerakan linear. Kita akan belajar cara mentafsir graf sesaran-masa, graf halaju-masa dan graf pecutan-masa. Kita juga akan menganalisis graf sesaran-masa untuk menentukan jarak, sesaran dan halaju.

Selain itu, kita akan meneroka gerakan jatuh bebas dan pecutan graviti. Kita akan mentafsir gerakan jatuh bebas berserta contoh dan menjalankan eksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti.

Akhir sekali, kita akan mendalami konsep inersia. Kita akan memahami inersia melalui contoh dan mengenal pasti hubungan antara inersia dan jisim melalui eksperimen.
Eksperimen
Video
Gerakan Peluncur
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Makmal Perlanggaran
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Taman Luncur Tenaga
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video