Prinsip Perakaunan

Bab 9 : Pembetulan kesilapan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Prinsip Perakaunan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pembetulan kesilapan dalam Prinsip Perakaunan.

Kita akan belajar bagaimana menyediakan penyata kewangan yang teratur selepas kesilapan dibetulkan. Contohnya, kita akan belajar cara membetulkan kesilapan seperti ketinggalan satu urus niaga, merekod amaun yang betul ke dalam akaun yang salah, merekod ke dalam jenis akaun yang salah, kesilapan amaun, kesilapan terbalik atau songsang, dan kesilapan saling mengimbangi.

Kita akan menggunakan Jurnal Am dan lejar untuk membetulkan kesilapan ini. Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami cara-cara untuk membetulkan kesilapan dalam perakaunan.
Latihan untuk bab ini