Prinsip Perakaunan

Bab 5 : Lejar

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Prinsip Perakaunan
Dalam bab 'Lejar' dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan, kita akan mempelajari tentang tujuan penyediaan lejar dan fungsi setiap lejar. Terdapat dua jenis lejar iaitu Lejar Am dan Lejar Khas (Subsidiari). Kita juga akan mempelajari tentang Sistem Catatan Bergu yang merujuk kepada bahagian debit dan kredit pada akaun lejar.

Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang Akaun Kawalan yang terdiri daripada Akaun Kawalan Belum Terima dan Akaun Kawalan Belum Bayar. Tujuan penyediaan kedua-dua akaun ini akan dijelaskan. Kita akan belajar bagaimana untuk menyediakan Akaun Kawalan secara manual atau menggunakan aplikasi TMK.

Dalam penyediaan Akaun Kawalan, kita akan mempelajari tentang pelbagai transaksi seperti belian kredit, jualan kredit, penerimaan, pembayaran, diskaun tunai, pulangan, hutang lapuk, cek tak laku dan diskaun dibatalkan, faedah atas akaun lewat bayar, catatan kontra, angkutan, baki awal dan baki akhir akaun kawalan. Kita juga akan mempelajari tentang baki normal dan baki minoriti dalam akaun kawalan.

Dengan memahami bab 'Lejar' ini, kita akan dapat menguasai konsep-konsep asas dalam Prinsip Perakaunan dan dapat mengaplikasikannya dalam pelbagai situasi.