Prinsip Perakaunan

Bab 3 : Dokumen perakaunan sebagai sumber maklumat

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Prinsip Perakaunan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang dokumen perakaunan sebagai sumber maklumat dalam perniagaan. Dokumen perniagaan adalah dokumen yang digunakan untuk merekod urus niaga perniagaan.

Ia penting kerana ia membantu kita menguruskan perniagaan dengan lebih baik. Kita perlu membezakan dokumen sumber dan dokumen bukan sumber dalam perniagaan.

Dokumen sumber adalah dokumen yang mengandungi maklumat asal tentang urus niaga, seperti Bil Tunai, Resit, Keratan Cek, dan banyak lagi. Kita perlu memahami fungsi setiap dokumen sumber dan memadankannya dengan urus niaga yang berkaitan.

Selain itu, kita juga perlu memahami dokumen bukan sumber seperti Penyata Akaun dan Penyata Bank. Dokumen ini memberikan maklumat ringkas tentang keadaan kewangan perniagaan.

Dengan memahami dokumen perakaunan sebagai sumber maklumat, kita dapat menguruskan perniagaan dengan lebih berkesan.
Live tuition recordings
Recording
Bab 3: Dokumen Perniagaan sebagai Sumber Maklumat

Tutor: Miss Feeza

Jumaat 07 Jun 2024 08:00 pm
Recording
Bab 3: Dokumen Perniagaan sebagai Sumber Maklumat

Tutor: Miss Feeza

Jumaat 31 May 2024 08:00 pm