Prinsip Perakaunan

Bab 1 : Pengenalan kepada perakaunan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Prinsip Perakaunan
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang pengenalan kepada perakaunan. Kita akan belajar tentang maksud perakaunan dan membandingkan fungsi simpan kira dengan perakaunan.

Kita juga akan mempelajari sejarah perakaunan dari zaman Babylonia sehingga masa kini, serta perkembangan proses perakaunan secara manual dan berkomputer.

Selain itu, kita akan belajar tentang jenis-jenis penyata yang terdapat dalam Penyata Kewangan dan ciri kualitatif maklumat perakaunan.

Terakhir, kita akan mempelajari tentang andaian, prinsip, dan batasan dalam perakaunan.