Matematik Tambahan

Bab 1 : Fungsi

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik Tambahan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang fungsi.
Fungsi ialah hubungan matematik antara dua set nombor, di mana setiap input mempunyai tepat satu output.
Kita akan belajar bagaimana untuk mewakili fungsi menggunakan graf dan tatatanda matematik.
Kita juga akan belajar bagaimana untuk menentukan domain dan julat fungsi, yang merupakan set kemungkinan input dan output, masing-masing.
Selain itu, kita akan meneroka fungsi komposit, iaitu fungsi yang dibentuk dengan menggabungkan dua atau lebih fungsi.
Akhir sekali, kita akan mengkaji fungsi songsang, iaitu fungsi yang "membatalkan" fungsi asal.
Eksperimen
Video
Lakaran Graf Fungsi Kuadratik
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Penyuaian Lengkung
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris