Asas Sains Komputer

Bab 1 : Konsep Asas Pemikiran Komputasional

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Asas Sains Komputer
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang konsep asas pemikiran komputasional dalam mata pelajaran Asas Sains Komputer. Konsep ini digunakan dalam pembangunan atur cara untuk membangunkan atur cara aritmetik. Terdapat lima fasa dalam pembangunan atur cara iaitu analisis masalah, reka bentuk atur cara, pengekodan, pengujian dan penyahpepijatan, serta dokumentasi. Kita akan belajar bagaimana menggunakan teknik pemikiran komputasional dalam setiap fasa pembangunan atur cara. Selain itu, kita juga akan membuat satu projek mini secara berkumpulan berdasarkan situasi dalam penyelesaian masalah menggunakan fasa pembangunan atur cara. Dengan memahami konsep ini, kita akan dapat mengembangkan kemahiran dalam pemikiran komputasional dan mengaplikasikannya dalam pembangunan atur cara.
Topik dalam bab ini