Pendidikan Moral

Bab 14 : Kemanusiaan Asas Kemoralan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Pelajar akan belajar tentang Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa, merangkumi peraturan asas yang mengawal tindakan kemanusiaan secara global. Mereka akan memahami kepentingan menegakkan undang-undang ini untuk keselamatan dan keharmonian negara, meneroka pelanggaran dunia sebenar di negara yang dilanda konflik. Kesan mengabaikan undang-undang ini dan emosi positif apabila mereka bekerja untuk menyelesaikan konflik akan dibincangkan. Pelajar juga akan menemui saluran yang sesuai untuk menyuarakan pendapat mengenai konflik kemanusiaan antarabangsa. Topik ini melengkapkan pelajar dengan pandangan tentang prinsip kemanusiaan global, penguatkuasaan mereka, dan peranan mereka dalam mengekalkan keamanan dan etika pada skala global.
Nota Ringkas