Pendidikan Moral

Bab 11 : Hindari Jenayah Kanak-kanak

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan belajar tentang menghindari jenayah juvana. Mereka akan mengenal pasti contoh jenayah sedemikian, memahami faktor penyumbang, dan meneroka kesan terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Strategi untuk mencegah kenakalan juvana akan dibincangkan, memupuk rasa tanggungjawab. Pelajar juga akan memikirkan emosi positif yang terikat untuk mengelakkan jenayah sebegitu dan mengamalkan sikap anti-juvana kenakalan untuk menggalakkan komuniti yang lebih selamat.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas