Pendidikan Moral

Bab 9 : Tanggungjawab Sosial Tanggungjawab Bersama

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan mempelajari konsep tanggungjawab sosial dalam konteks kehidupan masyarakat. Mereka akan meneroka contoh sebenar tanggungjawab sosial dalam suasana komunal. Kepentingan menunaikan tanggungjawab sosial untuk kehidupan masyarakat yang harmoni akan dibincangkan. Pelajar akan mengenal pasti peranan yang dimainkan oleh individu sebagai ahli masyarakat dalam menjalankan tanggungjawab sosial. Idea baharu untuk menggalakkan generasi muda melibatkan diri secara aktif dalam tanggungjawab sosial akan dicadangkan. Mereka juga akan meluahkan emosi yang berkaitan dengan menyertai aktiviti sosial dalam masyarakat. Di samping itu, pelajar akan menemui cara untuk menegakkan tanggungjawab sosial melalui penglibatan dalam masyarakat yang pelbagai.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas