Pendidikan Moral

Bab 5 : Konflik Dalam Adab Persahabatan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan meneroka selok-belok konflik dalam persahabatan. Mereka akan mengenal pasti pelbagai jenis konflik persahabatan, memahami kaedah penyelesaian konflik yang berkesan, dan mengiktiraf kepentingan menangani konflik dalam mengekalkan hubungan yang sihat. Melalui contoh kehidupan sebenar, mereka akan memahami kepentingan menyelesaikan konflik untuk mengekalkan persahabatan yang bermakna. Mereka juga akan menganalisis hasil positif yang berpunca daripada penyelesaian konflik dalam persahabatan, sambil menyelidiki aspek emosi untuk menyelesaikan isu tersebut. Latihan praktikal akan membolehkan pelajar menggunakan strategi penyelesaian konflik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang mengekalkan persahabatan yang harmoni.
Nota Ringkas