Pendidikan Moral

Bab 2 : Anugerah Alam Ciptaan Tuhan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan meneroka konsep "Anugerah Alam Ciptaan Tuhan,". Mereka akan mengenal pasti dan menghargai nikmat ilahi yang terdapat di alam semula jadi. Dengan memahami kepentingan menghargai hadiah ini, pelajar akan belajar bagaimana pengabaian mereka boleh membawa akibat yang meluas. Mereka akan menjana idea tentang cara menyatakan rasa terima kasih atas ciptaan ini, mencerminkan perasaan mereka apabila berbuat demikian. Selain itu, pelajar akan mengamalkan langkah-langkah untuk menghargai keajaiban alam semula jadi, mempromosikan kesejahteraan diri, keharmonian keluarga dan kemakmuran masyarakat.
Nota Ringkas