Geografi

Bab 9 : Sumber Semula Jadi Utama dan Kerjasama Ekonomi di Dunia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Geografi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang sumber asli utama dan kerjasama ekonomi di dunia. Kita akan mengenal pasti sumber semula jadi utama yang terdapat di bahagian yang berlainan di dunia dan memahami pengedarannya. Kita juga akan meneroka bagaimana negara bekerjasama dari segi ekonomi untuk memastikan penggunaan dan perdagangan sumber ini cekap. Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang kepentingan sumber asli dan cara negara bekerjasama untuk mendapat manfaat daripadanya.