Geografi

Bab 8 : Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Dunia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Geografi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dalam ekosistem yang berbeza. Kita akan mengenal pasti jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang terdapat di Gurun Panas, Hutan Monsun Tropika, Hutan Daun Sederhana dan Hutan Konifer. Kita juga akan menerangkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar ini menggunakan contoh. Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang kepelbagaian tumbuhan dan hidupan haiwan dalam ekosistem yang berbeza di seluruh dunia.