Geografi

Bab 5 : Hidupan Liar di Malaysia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Geografi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang hidupan liar di Malaysia. Kita akan mengenal pasti pelbagai jenis hidupan liar yang terdapat di Malaysia dan memahami kepentingannya. Kita akan belajar tentang pelbagai ekosistem yang menyokong hidupan liar ini dan bagaimana ia menyumbang kepada keseimbangan alam semula jadi. Kita juga akan meneroka ancaman yang dihadapi oleh hidupan liar di Malaysia dan usaha pemuliharaan yang dilakukan untuk melindungi mereka. Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang kekayaan biodiversiti di negara kita dan keperluan untuk memeliharanya.
Topik dalam bab ini