Geografi

Bab 4 : Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Geografi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita akan mengenal pasti pelbagai jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita juga akan membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Dengan memahami topik ini, kita akan mendapat pengetahuan tentang kepelbagaian hidupan tumbuhan di negara kita dan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan dan pengedarannya.